Istraživanje

Često marginalizovane osobe nijesu dovoljno informisane kada su u pitaju njihova prava i institucionalni mehanizmi za njihovu zaštitu ili nemaju dovoljno povjerenja u institucije, rezultati su projekta „Ženska ljudska prava za žene sa invaliditetom“, koje je sprovelo Udruženje za multiple sklerozu CG uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.