Istraživanje

Većina ispitanica smatra da su žene diskriminisane na crnogorskom tržištu rada i da muškarci lakše dolaze do posla.To je pokazalo terensko istraživanje o položaju žena na tržištu rada u Crnoj Gori, koje je sproveo Centar za monitoring i istraživanje (CEMI). Istraživanje je rađeno u sklopu projekta Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) "Istraživanje i medijska kampanja: Ženska prava /radna prava".