Istraživanje

Većini crnogorskih građana važno  je da nacionalni Javni servis bude nezavisan od bilo kakvih političkih uticaja, pokazalo je istraživanje o medijskoj pismenosti opšte populacije i njihovim navikama, potrebama i stavovima u odnosu na medije. Istraživanje javnog mnjenja sprovedeno je u okviru projekta „Unaprjeđenje medijske pismenosti u Crnoj Gori“ koji realizuju nevladina organizacija Juventas i agencija MINA uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.