Istraživanje

Skoro dvije trećine građana smatra da je korupcija izražen problem u Crnoj Gori, a u velikom porastu je broj onih koji su rekli da su imali ličnog iskustva sa tom pojavom, pokazalo istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM). Istraživanje “Obrasci korupcije - Crna Gora 201 “, sprovedeno je u saradnji sa Rokfeler fondacijom na uzorku od 1.027 ispitanika.