Istraživanje

Više od polovine crnogorskih građana nije upoznato sa pravima koja imaju kao pacijenti, dok ih četvrtina smatra da se kvalitet zdravstvene usluge pogoršao, pokazalo je istraživanje Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).Ta nevladina organizacija predstavila je istraživanje o stavovima građana o zdravstvenom sistemu Crne Gore, koje je nastalo u okviru projekta „ Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori- Osvajanje povjerenja građana “.