Istraživačko novinarstvo

 

Istraživačko novinarstvo uvijek donosi pozitivne rezultate, a pitanje je kada će oni biti efektirani. Apsurdno je što crnogorski državni organi ne reaguju na istraživačke priče, iako su one dovoljne za pokretanje izviđaja, ocijenjeno je na skupu „ Uloga istraživačkog novinarstva u borbi protiv korupcije “, koji je organizovala Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS.