Informisanje sugrađana

Aktivistkinje organizacije SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Plav, dijelile su informativni materijal i odgovarale na pitanja sugrađana o tome koliko je Crna Gora uradila povodom sprovođenja Akcionog plana za 23. poglavlje.