Info pult

NVO Centar kreativnih vještina  realizovao je u Beranama Info pult pod nazivom „ Izaberi ali ispravno“, na kojem su se dijelile brošure o saobračajnoj kulturi, posebno u dijelu upotrebe sigurnosnih pojaseva i poštovanja saobraćajnih znakova i upozorenja. Aktivnost je realizovana u okviru projekta „Mislim i pazim u saobraćaju“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.