Info dan

Info dan  povodom javnih konkursa za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija koje je objavilo Ministarstvo za  ljudska  i manjinska prava, održaće se u Baru, u petak 15 marta, u maloj sali Skupštine opštine Bar, sa početkom u 12.00 časova.

Pozivaju se sve nevladine organizacije koje su zainteresovane za učešće na javnim konkursima Ministarstva za ljudska i manjinska prava od 28.02.2019 (u oblastima zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocije jednakosti, LGBTI prava, rodne ravnopravnosti, zaštita i unapređenje manjinskih prava i javni konkurs za unapređenje i zaštitu roma/kinja i egipćana/ke) da prisustvuju drugom info danu koji se organizuje u Baru.

Sljedeći info dan biće održan u Podgorici, u ponedeljak 18.marta, u maloj plenarnoj sali stare zgrade Vlade Crne Gore, sa početkom u 10 časova.