.

Vijesti

Trening

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovao je za nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Budvi, Tivtu, Kotoru i Herceg Novom, trening „ Kreiranje javnih politika i javno zastupanje ".Trening je jedna od ključnih aktivnosti projekta „ I civilno društvo odlučuje! ".

Konferencija za novinare

NVO Preporod iz Nikšića i Udruženje PROI iz Sarajeva, u partnerstvu sa JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci - Kakaricka gora, održali su konferenciju za novinare povodom početka projekta „Anti-Dop Ambasadori bez granica", a koji ima za cilj borbu protiv zavisnosti od droga kroz edukaciju i podizanje svijesti mladih o ovoj problematici.

Tribina

MANS i Uprava za javne nabavke održali su u velikoj sali SO Bar tribinu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koje stupaju na snagu četvrtog maja.

Okrugli stolovi

Savez udruženja paraplegičara organizovao je niz sektorskih okruglih stolova za predstavnike OCD – a iz Crne Gore, u Baru 24., 25. I 26. aprila.

Trening

U prostorijama Arhus centra u Beranama, održan je dvodnevni trening na temu „ Upravljanje projektnim ciklusom " koji je kroz projekat „ Sa snažnima do ekološke Crne Gore ", sprovela NVO „ Sjeverna zemlja ".