.

Vijesti

Međunarodna konferencija

Dvodnevna Međunarodna konferencija posvećena primjeni Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, na temu: " Opšte i specijalizovane usluge podrške – garancije kvaliteta usluge ", otvorena je u Podgorici, u organizaciji Odbora za rodnu ravnopravnost i NVO Sigurna ženska kuća.

Novi izvještaj

Prikrivena cenzura ubrzava postojeće urušavanje nezavisnosti medija u Crnoj Gori. Ovo je zaključak novog izvještaja koji je izdalo Svjetsko Udruženje novina i novinskih izdavača (WAN-IFRA), Centar za međunarodnu pomoć (CIMA) i Centar za građansko obrazovanje (CGO) iz Crne Gore.

Sajam

U okviru projekta Zaštitna radionica „ Zlatne ruke " koji realizuje Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac, u Bijelom Polju je organizovan izložbeni sajam proizvoda učesnika projekta i održan okrugli sto na temu „ Predstavljanje programa, subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i saradnja sa preduzetnicima ".

Film

Film „ Ja sam više od svojih barijera " promovisan je pred brojnom publikom u bioskopu Cineplexx u Podgorici, u organizaciji Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG).

Škola ljudskih prava

Posjetom Komanskom mostu, Upravi policije i Britanskoj ambasadi završen je rad još jedne generacije od 23 srednjoškolca koji su učestvovali u Školi ljudskih prava u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO). U toku prethodnih 20 generacija, Školu je završilo više od 600 građana, aktivista političkih partija, nevladinih organizacija, službenika državnih službi sa lokalnog i nacionalnog nivoa, novinara i studenata.