.

Vijesti

Konferencija

Centar za demokratiju I ljudska prava (CEDEM) organizovao je u Podgorici konferenciju povodom predstavljanja rezultata projekta " Unapređenje integracije Roma na lokalnom nivou ".

Turnir u šahu

Organizacija slijepih za Bijelo Polje I Mojkovac organizovala je u Bijelom Polju 52. Regionalni pojedinačni kvalifikacioni šahovski turnir za lica sa oštećenim vidom. Turnir je igran po Bergerovom sistemu.

Istraživanje

Čak 92 odsto romske populacije smatra da su upravo djeca koja prose u najvećem riziku da postanu žrtve trgovine ljudima, pokazalo je istraživanje koje je sprovela NVO Crnogorski ženski lobi.

Akcija čišćenja

Uoči 17. aprila, godišnjice potapanja razarača " Zagreb ", Udruženje boraca NOR – a, posada školskog broda " Jadran ", Mornarice Crne Gore I NVO Djeca Tivta, organizovali su čišćenje spomenika narodnim herojima Milanu Spasiću I Sergeju Mašeri u tivatskom Velikom gradskom parku.

Predavanje

U okviru obilježavanja Mjeseca borbe protiv raka dojke NVO Povjerenje I NVO Zdrava dona Montenegrina, organizovale su u Baru predavanje " Rak dojke – od straha do nade " .