Građanski sat

Centar za demokratsku tranziciju CDT je organizovao građanski sat u prostorijama Info centra o evroatlantskim integracijama. Gost građanskog sata bio je  Rade Bojović, politički i građanski aktivista, a tema je bila  : Države zapadnog Balkana - put u stabilnost, napredak ili nove sukobe?