Geo - eko kamp

Projektu izučavanja planine Sinjajevine je neophodna ekološka, ekonomska i socijalna održivost, poručeno je sa tradicionalnog Geo – ekološkog kampa, koji se ovoga puta održao na planini Sinjajevini. Organizatori su NVO Geo – eko Montenegro u saradnji sa Ministarstvom nauke.