Gajimo cvjeće, budimo srećni

Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama Bar od ovog mjeseca otpočelo je realizaciju projekta “ Gajimo cvjeće, budimo srećni ”.  To je dio regionalnog projekta “ Societies ” koji je finansiran od strane Evropske unije, a čiji su nosioci za Bar Caritas Barske nadbiskupije i Udruženje paraplegičara Bar. Ovim projektom je obučeno sedmoro osoba sa invaliditetom (OSI) da uzgajaju cvijeće kroz 40 časova teorijske i isto toliko časova praktične obuke.