Fokus grupe

U sklopu projekta „ Saradnjom i dijalogom do bolje lokalne uprave ”, tokom proteklih nedelju dana NVO Natura održala je seriju fokus grupa u Kolašinu, sa namjerom da od predstavnika građana, medija, NVO i lokalne uprave sazna njihova mišljenja o procesu reforme javne uprave, nivou znanja i informisanosti o ovom procesu, njihovim iskustvu i očekivanjima od same reforme javne uprave.