Filmovi

Povodom 3. decembra – Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore UMHCG  objavilo je tri filma Gojka Berkuljana. Filmovi Ambrozovi životni trikovi, Dodir svjetlosti i Iz inata, osmišljeni su da mijenjaju perspektivu iz koje posmatramo invaliditet.