Ekološki vezovi

Nevladina organizacija Mediteranski centar za ekološki monitoring (MedCEM) u saradnji sa ronilačkim klubom “Petrovac” postavila je pet ekoloških vezova na području budućeg zaštićenog područja u moru – Katič. Vezovi se nalaze ispred plaže u Petrovcu i obilježeni su narandžastom i žutom bojom - narandžasti vezovi namijenjeni su za sidrenje velikih brodova dok su žuti namijenjeni za sidrenje manjih brodova.