Edukativni kutak

Edukativni kutak Nacionalnog parka Biogradska gora  otvoren je u  prostorijama upravne zgrade tog parka. To je dio  projekta „Posmatranje medvjeda u Nacionalnom parku Biogradska gora“ koji je posvećen razvoju turizma orjentisanog na prirodu uz promovisanje mjera zaštite i unapređenja staništa medvjeda i sprječavanja krivolova, a koji sprovodi NVO Parkovi Dinarida u saradnji sa WWF Adria.