Edukativni kamp

NVO Green home organizovala je edukativni kamp u Ulcinju povodom proslave dana Drimskog sliva, u saradnji sa NVO Zeleni korak. Na kampu je istaknuto da bi svaki pojedinac trebalo da da svoj doprinos u očuvanju životne sredine kako bi se smanjio plastični otpad u basenu drimskog sliva.