Dvodnevna radionica

 

U Kolašinu je održana dvodnevna radionica “ Izrada lokalnih inkluzivnih LGBTI akcionih planova ”, koja je imala za cilj upoznavanje učesnika/ca sa pregledom postojećih lokalnih LGBTI akcionih planova u Evropi, razvijanjem vještina u izradi lokalnih akcionih planova u Crnoj Gori, te identifikovanjem i definisanjem ključnih pravaca djelovanja u okviru istih. Radionicu je organizovalo Ministarstva za ljudska i manjinska prava uz podršku SOGI jedinice Savjeta Evrope, NVO Crnogorske LGBTIQ asocijacije „Queer Montenegro“ i NVO Juventas.