Deklaracija

Na desetine građanskih aktivista, prestavnika NVO i građanskih inicijativa  su potpisali Deklaraciju o ekološkoj Crnoj Gori i zaštiti rijeke Tare, poslije višečasovnog zbora u prirodi. Potpisivanju Deklaracije predhodila je akcija čišćenja korita rijeke Bukovice, koja je počela u jutarnjim satima.