Dan osoba sa invaliditetom

U  NVO “ Nova šansa u Novom “ skromno, ali i svečano obilježen je  Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Kao i svake nedjelje, u okviru projekta “ Radionica za djecu i mlade sa poremećajima iz autističnog spektra, poremećajima socijalne komunikacije i osobe sa invaliditetom “ organizovana je  kreativna radionica.