Expo sajam 2019

05/28/2019 - 12:10

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) - Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori organizuje četvrti po redu NVO EXPO – Sajam nevladinih organizacija.

NVO EXPO 2017

09/25/2017 - 15:17

TACSO kancelarija u Crnoj Gori u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) - Resursnim centrom za NVO u Crnoj Gori organizuje treći po redu NVO EXPO – Sajam nevladinih organizacija.

GLAVNI GRAD ISKLJUČIO CRNVO IZ RADA RADNE GRUPE PA PREDLOŽIO PROPISE NA ŠTETU NVO

06/13/2019 - 12:49

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) poziva Glavni grad   da obustavi usvajanje niza odluka koje se odnose na nevladin sektor i kompletan proces donošenja ovih akata vrati u legalni i legitimni kolosjek.

 

POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU "Upravljanje ljudskim resursima”

06/12/2019 - 15:26

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje trening za srednje razvijene NVO na temu Upravljanje ljudskim resursima.

11 NVO uputilo pismo predsjedniku Sudskog savjeta

05/31/2019 - 16:56

CRNVO  je jedan od potpisnika pisma koje su jedanaest organizacija civilnog društva uputile predsjedniku Sudskog savjeta Crne Gore, gospodinu Mladenu Vukčeviću povodom odlučivanja o prijavama kandidatkinje za izbor na funkciju predsjednika Vrhovnog suda i kandidata za izbor na funkcije

Budimo humani - Akcija prikupljanja krvi

05/31/2019 - 12:40

Zavod za transfuziju krvi  u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija organizuje Akciju prikupljanja krvi. 

Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori - Civilno društvo

05/30/2019 - 13:12

*Nezvanični CRNVO prevod
Pravno, institucionalno i finansijsko okruženje u kojem organizacije civilnog društva funkcionišu je u cjelini poboljšano.

Javna diskusija o modelima odluka i akata koji regulišu učešće građana i NVO u donošenju odluka i saradnju NVO i lokalnih samouprava

05/27/2019 - 14:51

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u saradnji sa Opštinom Bijelom Polje i Udruženjem za razvoj civilnog društva (URCD), organizuje javnu diskusiju, 28.

NVO Zapadnog Balkana pisale Donaldu Tusku

05/19/2019 - 19:57

CRNVO je jedan od potpisnika pisma koju su organizacije civilnog društva Zapadnog Balkana uputile Predsjedniku Evropskog savjeta, gospodinu Donaldu Tusku povodom otvaranja pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom u junu 2019. godine.

Pages