Radionica za lica u organima vlasti koja su određena za postupanje po prijavama zviždača

03/03/2017 - 15:35

Centar za razvoj nevladinih organizacija u saradnji sa  Agencijom za sprječavanje korupcije ASK  održao je  treću radionicu za lica u organima vlasti koja su određena za postupanje po prijavama zviždača.

Izvjestaj o okviru za djelovanje NVO na lokalnom nivou

03/03/2017 - 10:44

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je u periodu od jula do decembra 2016. godine sproveo istraživanje o okviru za djelovanje NVO na lokalnom nivou.

CRNVO Lokalni Resursni centri

02/23/2017 - 14:56

Pogledajte Informativnu brošuru o CRNVO Lokalnim resursnim centrima kreiranu u okviru projekta "Jače OCD - Jača demokratija" koji je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU u CG.

Nastavljena obuka lica koja su u organima vlasti određena za postupanje po prijavama zviždača

02/22/2017 - 11:42

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), u saradnji sa Agencijom  za sprječavanje korupcije ASK, organizovao je drugu radionicu u okviru projekta “ Let your voice be heard ”,

Zakon o igrama na sreću ne smije se opet raditi iza zatvorenih vrata

02/09/2017 - 10:30

Povodom informacije objavljene na sajtu Ministarstva finansija 07.02.2017.

Let your voice be heard - Nek se tvoj glas čuje

02/07/2017 - 13:07

Agencija za sprječavanje korupcije je u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)  započela realizaciju projekta  “Let your voice be heard”, koji se odnosi na promociju, istraživanje  i edukaciju iz oblasti zaštite zviždača, koji je podržan od strane Ambasade K

Izvjestaj o okviru za djelovanje NVO na lokalnom nivou.

02/07/2017 - 12:58

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO predstavio Izvjestaj o okviru za djelovanje NVO na lokalnom nivou.

Skupština da reguliše saradnju sa NVO

01/28/2017 - 16:10

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) podnio je inicijativu predsjedniku Administrativnog odbora Skupstine Crne Gore, g/dinu Luiđu Škrelji da  organizuje sjednicu odbora sa predstavnicima NVO, sa  ciljem definisanja postupka uključivanja NVO u rad odbora i imenovanja predstavnika NVO u radna tijela koje f

Vlada da pokaže suštinsku opredjeljenost da sarađuje sa NVO

01/26/2017 - 11:35

Vlada treba da što prije otkoči sve zaustavljene procese koji se odnose na rad nevladinih organizacija (NVO), na način sto će donijeti već izrađene propise, kao i da pokaže suštinsku opredjeljenost da sarađuje sa civilnim sektorom.

POZIV ZA NVO SA JUGA CRNE GORE : GRAĐANSKA PARTICIPACIJA U DONOŠENJU ODLUKA I JAVNO ZASTUPANJE

01/16/2017 - 14:39

 CRNVO realizuje projekat Jače NVO, jača demokratija!“, koji je finansijski podržan od strane EU, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.

 

Pages