SAOPŠTENJE PREDSTAVNIKA NVO

05/12/2017 - 10:19

Na poziv potpredsjednika Vlade za politicki sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, Zorana Pažina, 10.05.2017. smo prisustvovali  sastanku u vezi sa prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o nevladinim organizacijama.

 

U Pljevljima održana javna debata „Učešće civilnog sektora u procesu pregovora”

05/11/2017 - 22:06

U Pljevljima je danas, u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija, održan EU-NVO dan u cilju informisanja nevladinih organizacija i građana o ulozi i mogućnostima za organizacije civilnog sektora u procesu pridruživanja EU. 

Opštine i NVO da budu partneri

05/05/2017 - 13:14

U Kotoru je  održana javna debata „Učešće civilnog sektora u procesu pregovora“, koju je organizovala NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija.

Vlada da povuče predloge Zakona o NVO i o igrama na sreću

05/02/2017 - 23:44

Grupa od 198 nevladinih organizacija (NVO) uputila je danas inicijativu premijeru Dušku Markoviću da, iz procedure, povuče predlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o NVO i predlog Zakona o dopunama zakona o igrama na sreću, jer su, kako smatraju, doneseni na štetu civilnog sek

CRNVO : Povezati NVO i biznis sektor!

05/02/2017 - 23:39

Centar za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO) je u aprilu mjesecu u saradnji sa svoja četiri lokalna resursna centra organizovao četiri javne tribine na temu “Saradnja NVO i biznis sektora”. 

Panel diskusija u Bijelom Polju

04/26/2017 - 13:20

Panel diskusija o saradnji nevladinih organizacija i biznis sektora, u okviru projekta ,, Jače nevladine organizacije - jača demokratija ”, održana je  u sali Skupštine Opštine Bijelo Polje u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija

Četvrta radionica

04/19/2017 - 14:43

Centar za razvoj nevladinih organizacija je u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije, nastavio sa aktivnostima informisanja i jačanja svijesti i znanja o institutu prijavljivanja ugrožavanja javnog interesa koje ukazuje na korupciju, ka

Civilno društvo za početnike II generacija

04/04/2017 - 12:47

Centar za razvoj nevladinih organizacija je u okviru projekta Civilno društvo za početnike, koji je podržan od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću,u periodu od 27. do 31.

Javna diskusija

03/15/2017 - 12:22

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO u saradnji sa našim Lokalnim resursnim centrom iz 

Pages