Panel diskusija u Bijelom Polju

Srijeda - 26 April,2017 - 01:20:00

Panel diskusija o saradnji nevladinih organizacija i biznis sektora, u okviru projekta ,, Jače nevladine organizacije - jača demokratija ”, održana je  u sali Skupštine Opštine Bijelo Polje u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija i Bjelopoljskog demokratskog centra - lokalnog resursnog centra CRNVO.

Četvrta radionica

Srijeda - 19 April,2017 - 02:43:42

Centar za razvoj nevladinih organizacija je u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije, nastavio sa aktivnostima informisanja i jačanja svijesti i znanja o institutu prijavljivanja ugrožavanja javnog interesa koje ukazuje na korupciju, kao i institutu zaštite zviždača.

Civilno društvo za početnike II generacija

Uto - 04 April,2017 - 12:47:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija je u okviru projekta Civilno društvo za početnike, koji je podržan od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću,u periodu od 27. do 31. marta realizovao glavni dio nastavnog programa za drugu generaciju polaznika  istoimene škole.

Javna diskusija

Srijeda - 15 Mart,2017 - 12:22:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO u saradnji sa našim Lokalnim resursnim centrom iz  Ulcinja Horizonti Ngo organizovao  javnu diskusiju na temu saradnje opština NVO i građana!

Radionica za lica u organima vlasti koja su određena za postupanje po prijavama zviždača

Petak - 03 Mart,2017 - 03:35:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija u saradnji sa  Agencijom za sprječavanje korupcije ASK  održao je  treću radionicu za lica u organima vlasti koja su određena za postupanje po prijavama zviždača.

Izvjestaj o okviru za djelovanje NVO na lokalnom nivou

Petak - 03 Mart,2017 - 10:44:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je u periodu od jula do decembra 2016. godine sproveo istraživanje o okviru za djelovanje NVO na lokalnom nivou.

CRNVO Lokalni Resursni centri

Četvrtak - 23 Februar,2017 - 02:56:00

Pogledajte Informativnu brošuru o CRNVO Lokalnim resursnim centrima kreiranu u okviru projekta "Jače OCD - Jača demokratija" koji je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU u CG.

Nastavljena obuka lica koja su u organima vlasti određena za postupanje po prijavama zviždača

Srijeda - 22 Februar,2017 - 11:42:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), u saradnji sa Agencijom  za sprječavanje korupcije ASK, organizovao je drugu radionicu u okviru projekta “ Let your voice be heard ”,

Zakon o igrama na sreću ne smije se opet raditi iza zatvorenih vrata

Četvrtak - 09 Februar,2017 - 10:30:00

Povodom informacije objavljene na sajtu Ministarstva finansija 07.02.2017. godine, a u vezi sa  najavljenim načinom izrade Zakona o igrama na sreću, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) još jednom apeluje na Ministarstvo finansija da prilikom izrade Zakona, obavezno omogući učešće NVO predstavnika u radnoj grupi.

Let your voice be heard - Nek se tvoj glas čuje

Uto - 07 Februar,2017 - 01:07:08

Agencija za sprječavanje korupcije je u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)  započela realizaciju projekta  “Let your voice be heard”, koji se odnosi na promociju, istraživanje  i edukaciju iz oblasti zaštite zviždača, koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije.

Pages