Program jačanja kapaciteta nevladinih organizacija o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU

04/03/2012 - 01:00

Zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da je Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) započeo realizaciju programa jačanja kapaciteta nevladinih organizacija o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU, koji  je namijenjen predstavnicima nevladinih organizacija.

Okrugli sto "Saradnja Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori"

04/03/2012 - 00:53

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovao je 30.marta, okrugli sto pod nazivom ,,Saradnja Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori” u PR centru u Podgorici.

Memorandum o saradnji između Skupštine Crne Gore i Mreže OCD za demokratiju i ljudska prava

04/02/2012 - 01:00

Obavještavamo vas da je dana 30. marta 2011.

Zaključci Foruma o društvenoj odgovornosti preduzeća

11/24/2011 - 01:00

U prilogu možete naći zaključke Foruma o društvenoj odgovornosti preduzeća, održanog 19. novembra u Hotelu Podgorica.

Treninzi na temu " Podrška učešću civilnog društva u procesu donošenja odluka "

11/10/2011 - 01:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO) organizovao je u PR Centru  7. i 8. novembra treninge za državne službenike, kontakt osobe zadužene za saradnju sa NVO  na temu ,,Podrška učešću civilnog društva u procesima donošenja odluka“.

Prezentacija publikacije „ Godišnji finansijski izvještaji organizacija civilnog društva u Crnoj Gori“

11/01/2011 - 01:00

Za potrebe prikupljanja podataka o finansijskom poslovanju nevladinih organizacija, Centar za razvoj nevladinih organizacija je kreirao upitnik koji je popunilo 213 organizacija.

Javni poziv za dostavljanje prijedloga, mišljenja, sugestija na podzakonske akte

09/01/2011 - 01:00

U okviru projekta ,,Aktivno učešće civilnog društva u procesu izrade i primjene javnih politika“, koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), 

Pages