Program jačanja kapaciteta NVO o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU - Treninzi

06/16/2012 - 01:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) 

EIDHR 2011- EVROPSKI INSTRUMENT ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA

05/31/2012 - 01:00

Poštovane koleginice i kolege, ovdje možete naći poziv, svu p

Konferencija " Saradnja između Parlamenta i OCD - primjeri dobre prakse"

05/25/2012 - 01:00

Centar za razvoj nevladinih orgaizacija je 20.

Konferencija " Saradnja između Parlamenta i OCD - primjeri dobre prakse"

04/11/2012 - 01:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO)  je organiz

Program jačanja kapaciteta nevladinih organizacija o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU

04/03/2012 - 01:00

Zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da je Centar za razvo

Okrugli sto "Saradnja Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori"

04/03/2012 - 00:53

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovao

Memorandum o saradnji između Skupštine Crne Gore i Mreže OCD za demokratiju i ljudska prava

04/02/2012 - 01:00

Obavještavamo vas da je dana 30. marta 2011.

Zaključci Foruma o društvenoj odgovornosti preduzeća

11/24/2011 - 01:00

U prilogu možete naći zaključke Foruma o društvenoj odgovorno

Pages