Konferencija " Saradnja između Parlamenta i OCD - primjeri dobre prakse"

04/11/2012 - 01:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO)  je organiz

Program jačanja kapaciteta nevladinih organizacija o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU

04/03/2012 - 01:00

Zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da je Centar za razvo

Okrugli sto "Saradnja Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori"

04/03/2012 - 00:53

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovao

Memorandum o saradnji između Skupštine Crne Gore i Mreže OCD za demokratiju i ljudska prava

04/02/2012 - 01:00

Obavještavamo vas da je dana 30. marta 2011.

Zaključci Foruma o društvenoj odgovornosti preduzeća

11/24/2011 - 01:00

U prilogu možete naći zaključke Foruma o društvenoj odgovorno

Treninzi na temu " Podrška učešću civilnog društva u procesu donošenja odluka "

11/10/2011 - 01:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO) organizovao je u PR Centru  7.

Prezentacija publikacije „ Godišnji finansijski izvještaji organizacija civilnog društva u Crnoj Gori“

11/01/2011 - 01:00

Za potrebe prikupljanja podataka o finansijskom poslovanju nevladinih organizacija, Centar za raz

Javni poziv za dostavljanje prijedloga, mišljenja, sugestija na podzakonske akte

09/01/2011 - 01:00

U okviru projekta ,,Aktivno učešće civilnog dr

Pages