Trening - Građanska participacija na lokalnom nivou

09/24/2012 - 11:47

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO)

IPA prekogranični program Albanija - Crna Gora

09/04/2012 - 12:06

Poštovane koleginice i kolege,

Konkurs za sufinansiranje projekata kulturne saradnje

07/26/2012 - 16:34

Poštovane koleginice i kolege, 

Program raspodjele malih grantova

07/17/2012 - 01:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija je 03.07.2012.

Koalicija nevladinih organizacija za praćenje toka pregovora u okviru poglavlja 23.

07/09/2012 - 01:00

Na inicijativu i u koordinaciji Centra za razvoj nevladinih o

Program jačanja kapaciteta NVO o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU - Treninzi

06/16/2012 - 01:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) 

EIDHR 2011- EVROPSKI INSTRUMENT ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA

05/31/2012 - 01:00

Poštovane koleginice i kolege, ovdje možete naći poziv, svu p

Konferencija " Saradnja između Parlamenta i OCD - primjeri dobre prakse"

05/25/2012 - 01:00

Centar za razvoj nevladinih orgaizacija je 20.

Pages