Više od 200 zahtjeva novoj Vladi

12/14/2012 - 15:26

Koalicija nevladinih organizacija (NVO) za praćenje toka pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 23. uputila je više od 200 konkretnih zahtjeva novoj Vladi Crne Gore sa namjerom da podsjeti, opomene i

Važno - Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

12/11/2012 - 14:37

Poštovane koleginice i kolege,

CRNVO Vijesti Spisak organizacija koje će učestvovati u Programu jačanja kapciteta u okviru projekta " Partnerstvo za održivost "

12/10/2012 - 16:34

Poštovane koleginice i kolege,

Želimo da Vas informišemo o organizacijama koje su stekle pravo učešća u Programu jačanja kapaciteta u okviru projekta "Partnerstvo za održivost" koji CRNVO realizuje u partnerstvu sa NVO Smart kolektiv iz Beograda.

Produženje roka za učešće u projektu " Partnerstvo za održivost "

12/05/2012 - 13:43

Poštovane koleginice i kolege,

Vodič kroz društvenu odgovornost

11/27/2012 - 10:50

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) održao je prezentaciju Vodiča kroz društvenu odgovornost prema zaposlenim ženama, ženama na tržištu i ženama u zajednici za članove/ice Mreže za društvenu odgovornost, prve nacionalne mreže 33 državnih i akademskih

PARTNERSTVO ZA ODRŽIVOST

11/21/2012 - 11:42

Studijska posjeta Užicu

Trening " Socijalna inkluzija "

11/15/2012 - 13:31

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata (PARTNERS) iz Albanije, realizovao je  8, 9 i 10 novembra 2012.

Istraživanje " Stavovi građana o nevladinim organizacijama "

11/15/2012 - 13:22

Istraživanje "Stavovi građana Crne Gore o nevladinim organizacijama " sproveli su i agencija IPSOS Strategic Marketing iz Beograda, a istraživanje je naručila TACSO kancelarije u Crnoj Gori.

Trening - Građanska participacija na lokalnom nivou

09/24/2012 - 11:47

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata (PARTNERS) iz Albanije, realizovao je 21. i 22.

Pages