Treće predavanje: “Pretpristupna pomoć Evropske unije i uvođenje decentralizovanog upravljanja EU sredstvima u Crnoj Gori”

Petak - 04 Maj,2012 - 01:00:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovao je treće predavanje u okviru programa jačanja kapaciteta nevladinih organizacija o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU, namijenjenog predstavnicima i predstavnicama  nevladinih organizacija. Tema trećeg predavanja bila je “Pretpristupna pomoć Evropske unije i uvođenje decentralizovanog upravljanja EU sredstvima u Crnoj Gori”, a predavanje je održala Žana Jovanović iz Ministarstva finansija-Sektor za finansiranje i ugovaranje sredstava  EU pomoći. Predavanje je održano 4. maja u prostorijama CRNVO.

CRNVO Vijesti Drugo predavanje : “ Uloga nevladinih organizacija u praćenju pregovora o pristupanju EU - iskustva ad hoc Koalicije 15 hrvatskih NVO "

Srijeda - 25 April,2012 - 01:00:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovao je drugo predavanje u okviru programa jačanja kapaciteta nevladinih organizacija o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU, namijenjenog predstavnicima nevladinih organizacija. Tema drugog predavanja bila je “Uloga nevladinih organizacija u praćenju  pregovora o pristupanju EU-iskustva ad hoc Koalicije 15 hrvatskih NVO", a predavanje je održala Marina Škrabalo, članica vijeća NVO Gong iz Hrvatske. Predavanje je održano 24. aprila u prostorijama CRNVO.

Konferencija " Saradnja između Parlamenta i OCD - primjeri dobre prakse"

Srijeda - 11 April,2012 - 01:00:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO)  je organizovao  7. i 8. aprila u hotelu Podgorica  medjunarodnu konferenciju ,,Kodeks dobre prakse za građansko učešće u procesu donošenja odluka“. Konferencija je jedna od ključnih aktivnosti  projekta  „Aktivno učešće civilnog društva u izradi i primjeni javnih politika“, koji realizuje CRNVO u partnerstvu  sa Centrom za informisanje, saradnju i razvoj nevladinih organizacija (CNVOS) iz Slovenije. Projekat finansira Evropska Komisija, a njime upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. 

Program jačanja kapaciteta nevladinih organizacija o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU

Uto - 03 April,2012 - 01:00:00

Zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da je Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) započeo realizaciju programa jačanja kapaciteta nevladinih organizacija o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU, koji  je namijenjen predstavnicima nevladinih organizacija.

Okrugli sto "Saradnja Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori"

Uto - 03 April,2012 - 12:53:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovao je 30.marta, okrugli sto pod nazivom ,,Saradnja Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori” u PR centru u Podgorici. Ovim događajem CRNVO je obilježio  završetak uspješne realizacije projekta „Aktivno učešće civinog društva u procesu kreiranja i primjene javnih politika”. Projekat je realizovan u partnerstvu sa Centrom za informisanje, saradnju i razvoj nevladinih organizacija CNVOS iz Slovenije, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Memorandum o saradnji između Skupštine Crne Gore i Mreže OCD za demokratiju i ljudska prava

Ponedeljak - 02 April,2012 - 01:00:00

Obavještavamo vas da je dana 30. marta 2011. godine, u Skupštini Crne Gore potpisanMemorandum o saradnji između Mreže organizacija civilnog društva za demokratiju i ljudska prava i Skupštine Crne Gore. Ovaj Memorandum predstavlja ključnu aktivnost projekta " Jačanje saradnje između OCD i Skupštine Crne Gore " koji realizuje CRNVO. Projekat je kofinansiran od strane Evropske komisije, a njime upravlja Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori. U ime Skupštine Crne Gore, Memorandum je potisao Presjednik Skupštine, Ranko Krivokapić, a u ime Mreže OCD za demokratiju i ljudska prava, Ana Novaković, izvršna direktorka CRNVO i koordinatorka projekta. Memorandum sadrži osnovne principe i mehanizme saradnje, a otvoren je za sve druge organizacije civilnog društva koje prihvataju njegove odredbe.

Zaključci Foruma o društvenoj odgovornosti preduzeća

Četvrtak - 24 Novembar,2011 - 01:00:00

U prilogu možete naći zaključke Foruma o društvenoj odgovornosti preduzeća, održanog 19. novembra u Hotelu Podgorica. Organizatori Foruma su bili Centar za razvoj nevladinih organizacija i Kancelarija programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori, u saradnji sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i Unijom posodavaca Crne Gore.

Treninzi na temu " Podrška učešću civilnog društva u procesu donošenja odluka "

Četvrtak - 10 Novembar,2011 - 01:00:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO) organizovao je u PR Centru  7. i 8. novembra treninge za državne službenike, kontakt osobe zadužene za saradnju sa NVO  na temu ,,Podrška učešću civilnog društva u procesima donošenja odluka“. Treninzi za kontakt osobe za saradnju sa NVO organizovani su okviru projekta,, Aktivno učešće civilnog društva u izradi i primjeni javnih politika“,koji kofinansira Evropska Unija, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.

Prezentacija publikacije „ Godišnji finansijski izvještaji organizacija civilnog društva u Crnoj Gori“

Uto - 01 Novembar,2011 - 01:00:00

Za potrebe prikupljanja podataka o finansijskom poslovanju nevladinih organizacija, Centar za razvoj nevladinih organizacija je kreirao upitnik koji je popunilo 213 organizacija. Upitnik je sadržao pitanja o prihodu organizacija od: inostranih donatora, domacih donatora, informacije o prihodima od članarine, od privrednih djelatnosti kao i informacije o donacijama nenovčanog karaktera. Ukupan prihod 213 organizacija u Crnoj Gori, od inostranih donatora, u 2010. godini iznosio je 3, 952, 345.76 €.

Javni poziv za dostavljanje prijedloga, mišljenja, sugestija na podzakonske akte

Četvrtak - 01 Septembar,2011 - 01:00:00

U okviru projekta ,,Aktivno učešće civilnog društva u procesu izrade i primjene javnih politika“, koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), radna grupa zadužena za izradu akta kojim će se regulisati učešće civilnog društva u procesima kreiranja i  primjene javnih politika, pripremila je Radne verzije teksta Uredbe o bližem načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Uredbe o postupku i o načinu sprovođenja javne rasprave u procesu pripreme zakona. Ovaj projekat finasira Evropska Komisija, a njime upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.

Pages