Konkurs za sufinansiranje projekata kulturne saradnje

07/26/2012 - 16:34

Poštovane koleginice i kolege, u prilogu vam proslijeđujemo Konkurs za sufinansiranje projekata kulturne saradnje u okviru programa Evropske unije Kultura 2007 – 2013. Rok za pod

Program raspodjele malih grantova

07/17/2012 - 01:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija je 03.07.2012.

Koalicija nevladinih organizacija za praćenje toka pregovora u okviru poglavlja 23.

07/09/2012 - 01:00

Na inicijativu i u koordinaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) formirana je Koalicija nevladinih organizacija za praćenje toka pregovora u okviru poglavlja 23.

Program jačanja kapaciteta NVO o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU - Treninzi

06/16/2012 - 01:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovao je dva treninga za polaznike Programa jačanja kapaciteta nevladinih organizacija o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU.

EIDHR 2011- EVROPSKI INSTRUMENT ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA

05/31/2012 - 01:00

Poštovane koleginice i kolege, ovdje možete naći poziv, svu potrebnu dokumentaciju kao i aplikacinu formu za EIDHR 2011. koji je objavila Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. Rok za podnošenje prijedloga projekata je 02. jul 2012. godine do 16h.

Konferencija " Saradnja između Parlamenta i OCD - primjeri dobre prakse"

05/25/2012 - 01:00

Centar za razvoj nevladinih orgaizacija je 20. maja u prostorijama PR centra organizovao regionalnu konferenciju " Saradnja između Parlamenta i OCD - primjeri dobre prakse ".

Treće predavanje: “Pretpristupna pomoć Evropske unije i uvođenje decentralizovanog upravljanja EU sredstvima u Crnoj Gori”

05/04/2012 - 01:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovao je treće predavanje u okviru programa jačanja kapaciteta nevladinih organizacija o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU, namijenjenog predstavnicima i predstavnicama  nevladinih organizacija.

CRNVO Vijesti Drugo predavanje : “ Uloga nevladinih organizacija u praćenju pregovora o pristupanju EU - iskustva ad hoc Koalicije 15 hrvatskih NVO "

04/25/2012 - 01:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovao je drugo predavanje u okviru programa jačanja kapaciteta nevladinih organizacija o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU, namijenjenog predstavnicima nevladinih organizacija.

Konferencija " Saradnja između Parlamenta i OCD - primjeri dobre prakse"

04/11/2012 - 01:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO)  je organizovao  7. i 8. aprila u hotelu Podgorica  medjunarodnu konferenciju ,,Kodeks dobre prakse za građansko učešće u procesu donošenja odluka“.

Program jačanja kapaciteta nevladinih organizacija o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU

04/03/2012 - 01:00

Zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da je Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) započeo realizaciju programa jačanja kapaciteta nevladinih organizacija o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU, koji  je namijenjen predstavnicima nevladinih organizacija.

Pages