Predstavljanje izvještaja o stanju u oblasti reforme pravosuđa i ljudskih prava u periodu 10.10.2012-10.04.2013. godine

05/16/2013 - 14:20

Nema političke volje za suštinske promjene u crnogorskom društvu

Growing together 2

04/25/2013 - 12:39

Ovdje možete preuzeti vodič, aplikacionu formu kao i svu potrebnu dokumentaciju za poziv " Growing together 2 " koji je objavila Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.

Rok za dostavljanje sažetka projekta (concept notes) je  29. jul 2013 do 15 časova.

EIDHR 2013

04/23/2013 - 10:27

Ovdje možete preuzeti vodič, aplikacionu formu, kao i svu potrebnu dokumentaciju za EIDHR 2013.

Rok za podnošenje prijedloga je 22. jul 2013. godine do 16h.

XI sjednica Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija

04/03/2013 - 14:45

Danas je održana XI ( jedanaesta) sjednica Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija. Sjednicom je predsjedavala zamjenica predsjednika Savjeta Ana Novakovic.

CRNVO Vijesti Konferencija " Razvoj civilnog društva "

02/28/2013 - 13:01

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) je u srijedu, 27. februara 2013. godine ,u PR centru, organizovao konferenciju na temu „Razvoj civilnog društva".

Kick off i sastanak zainteresovanih strana

02/28/2013 - 12:57

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je u saradnji sa Balkanskom mrežom za razvoj civilnog društva (BCSDN) organzovao 27.

Konferencija " Učešće građana i saradnja između nevladinih organizacija i lokalnih samouprava u Crnoj Gori i Albaniji "

02/15/2013 - 14:09

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) je organizovao 13.

IZVJEŠTAJ O FINANSIRANJU NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ LOKALNIH BUDŽETA

01/18/2013 - 12:53

CENTAR ZA RAZVOJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA (CRNVO) je tokom decembra 2012. godine, sproveo istraživanje o raspodjeli sredstava iz lokalnih budžeta nevladinim organizacijama za 2012. godinu.

Prihvaćena inicijativa za izgradnju azila u opštini Berane

12/19/2012 - 10:16

Zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da je u okviru projekta ,,Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori" , koji CRNVO realizuje u partnerstvu sa Centrom za promjene i rj

Radionica u Plavu

12/18/2012 - 20:34

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) organizovao je 18. Decembra 2012. god. jednodnevnu radionicu u Plavu na temu: "Aktivno ucesce gradjana u donosenju odluka na lokanom nivou".

Pages