IPA 2013 - dodatak

11/08/2013 - 16:58

Ovdje možete pogledati i preuzeti dodatnu dokumnetaciju koja

Poziv za učešće na treninzima

11/07/2013 - 16:57

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)

Prijedlog amandmana na predloženi tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

10/01/2013 - 13:04

U cilju unapređenja pravnog okvira za uspješno funkcionisanje

Prijedlog izmjena i dopuna na predloženi tekst Odluke o osnivanju Savjeta za saradnju Glavnog grada i NVO

10/01/2013 - 12:55

U cilju uspostavljanja odgovarajućeg institucionalnog okvira

Prijedlog amandmana

09/13/2013 - 10:15

U cilju unapređenja pravnog okvira za uspješno funkcionisanje

IPA 2013 - Civil Society 2013 call for proposals

09/04/2013 - 16:48

Ovdje možete pogledati  i preuzeti vodič, aplikacionu formu k

Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori

07/19/2013 - 14:39

Ovdje možete pogledati i preuzeti Izvještaj o ispu

Pages