Prijedlog amandmana na predloženi tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

10/01/2013 - 13:04

U cilju unapređenja pravnog okvira za uspješno funkcionisanje lokalne samouprave, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je pripremio prijedloge amandmana na predlozeni tekst Nacrta Zakona o izmjenama

Prijedlog izmjena i dopuna na predloženi tekst Odluke o osnivanju Savjeta za saradnju Glavnog grada i NVO

10/01/2013 - 12:55

U cilju uspostavljanja odgovarajućeg institucionalnog okvira za jačanje povjerenja i unapređivanje dijaloga i saradnje između lokalne samouprave i civilnog sektora i osnaživanja njihovih uloga i odgovornosti, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)

Prijedlog amandmana

09/13/2013 - 10:15

U cilju unapređenja pravnog okvira za uspješno funkcionisanje lokalne samouprave, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je pripremio prijedloge amandmana na predlozeni tekst Nacrta Zakona o

IPA 2013 - Civil Society 2013 call for proposals

09/04/2013 - 16:48

Ovdje možete pogledati  i preuzeti vodič, aplikacionu formu kao i svu potrebnu dokumentaciju za Poziv za dostavljanje predloga  projekata  IPA 2013 Civil Society Facility Programme koji je objavila Delegacija Evropske uni

Call for proposals for the Slovak and Balkan Public Policy Fund/poziv

07/30/2013 - 16:39

Poštovani/e,

ovdje možete pogledati, kao i preuzeti tekst poziva i ostalu dokumentaciju  za poziv  koji je objavio Slovak and Balkan Public Policy Fund.

Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori

07/19/2013 - 14:39

Ovdje možete pogledati i preuzeti Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori , koji je Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)

Prijedlog izmjena i dopuna nacrta Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi Glavnog grada (2013-2014)

07/11/2013 - 16:35

U prilogu možete pogledati prijedlog izmjena i dopuna nacrta  Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi Glavnog grada (2013-2014), koje je pripremio Centar za razvoj nevladinih organizacija (CR

Publikacija " Učešće građana i saradnja između civilnog sektora i lokalnih samouprava u Crnoj Gori i Albaniji "

06/28/2013 - 12:21

U okviru projekta prekogranične saradnje " Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori ", Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO

Studijska posjeta Albaniji

06/06/2013 - 16:28

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata iz Albanije (PARTNERS) organizovao je studijsku posjetu Albaniji u periodu 28-31 maja 2013.

Izvještaji

05/28/2013 - 16:08

Ovdje možete pogledati i preuzeti Izvještaj o primjeni Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa drzavne uprave i nevladinih organizacija kao i Izvještaj o primjeni Uredbe o postupku i načinu sprovođenja

Pages