Škola društveno odgovornog poslovanja i socijalnog preduzetništva

09/26/2014 - 17:27

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)

Okrugli sto " Zaštita zviždača u Crnoj Gori "

07/31/2014 - 17:24

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovao je 25.jula 2014.

Elektronski časopis o društveno odgovornom poslovanju

06/12/2014 - 17:23

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)

Prvi trening Škole društveno odgovornog poslovanja

06/06/2014 - 14:31

Polaznici Škole imali su priliku da na dvodnevnom treningu ko

Peto predavanje

05/30/2014 - 17:21

Peto predavanje Škole društveno odgovornog poslova

Četvrto predavanje

05/20/2014 - 17:20

Četvrto predavanje u okviru Škole Društveno odgovo

Treće predavanje : Odgovornost prema životnoj sredini

05/13/2014 - 17:19

Na trećem predavanju Škole drustveno odgov

Drugo predavanje : Odgovornost prema zaposlenima

05/12/2014 - 17:18

U Centru za razvoj nevladinih organizacija (CR

Prva Škola društveno odgovornog poslovanja

05/09/2014 - 13:43

Dana 05. maja 2014.

Izvještaj o primjeni Zakona o nevladinim organizacijama

04/14/2014 - 14:15

Centar za razvoj nevladinih organizacija u o

Pages