Sporazum o saradnji

05/19/2015 - 08:45

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)

Sajam društveno odgovornog poslovanja i socijanog preduzetništva

05/06/2015 - 13:07

Sajam društveno odgovornog poslovanja i socijalnog preduzetništva 

BCSDN poziv

04/28/2015 - 13:36

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN)

Poziv za trening u Kolašinu

04/27/2015 - 16:35

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO

Poziv IPA 2015-Civil Society Facility Montenegro Programme

04/08/2015 - 18:39

U prilogu vam dosatavljamo 

Poziv za trening na Žabljaku

04/08/2015 - 10:18

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO

Prestati sa selektivnom primjenom zakona u cilju pritisaka na medije

04/07/2015 - 11:23

Vlada Crne Gore dužna je da osigura uslove za razvoj medijsko

Poziv za trening u Budvi

04/02/2015 - 11:03

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO

Održan trening " Kreiranje javnih politika i javno zastupanje "

03/16/2015 - 15:02

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)

Poziv za trening

03/11/2015 - 13:15

Centar za razvoj nevladinih organizacija - CRNVO poziva nevladine organizacije r

Pages