BCSDN poziv

04/28/2015 - 13:36

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) i njeni članovi pozivaju organizacijije iz Albanije, Bosne i Hercgovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije da dostave prijedloge aktivnosti u sklopu projekta IPA FPA ''Acquis balkanskog civilnog društva-Jačan

Poziv za trening u Kolašinu

04/27/2015 - 16:35

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO poziva nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Kolašinu, Mojkovcu, Beranama, Andrijevici, Plavu, Rožajama, Gusinju i Petnjici da se p

Poziv za trening na Žabljaku

04/08/2015 - 10:18

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO poziva nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Pljevljima, Šavniku, Plužinama, Bijelom Polju i Žabljaku da se prijave za učešće na tr

Prestati sa selektivnom primjenom zakona u cilju pritisaka na medije

04/07/2015 - 11:23

Vlada Crne Gore dužna je da osigura uslove za razvoj medijskog pluralizma odnosno kvalitetnog informisanja građana Crne Gore o svim pitanjima od javnog interesa.

Poziv za trening u Budvi

04/02/2015 - 11:03

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO poziva nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Budvi, Tivtu, Kotoru i Herceg Novom da se prijave za učešće na treningu 

Održan trening " Kreiranje javnih politika i javno zastupanje "

03/16/2015 - 15:02

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je u periodu od 13. do 15.

Poziv za trening

03/11/2015 - 13:15

Centar za razvoj nevladinih organizacija - CRNVO poziva nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Danilovgradu i Nikšiću da se prijave za učešće na treningu Kreiranje javnih politika i javno zastupanje

Trening " Kreiranje javnih politika i javno zastupanje "

02/25/2015 - 14:42

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO poziva nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem na Cetinju i u Podgorici da se prijave za učešće na treningu Kreiranje jav

Vodič za osnivanje socijalnih preduzeća

02/13/2015 - 15:55

Publikacija koja se nalazi pred Vama izraz je potrebe da se na jednom mjestu predstave informacije o tome kako se društveno korisne ideje mogu pretočiti u preduzetnički model poslovanja koji kao takav doprinosi rješavanju društvenih problema, prije svega nezaposlenosti i siromaštv

Pages