#PRaćka

12/14/2015 - 16:53

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa, sa Srb

Globalni Sporazum Ujedinjenih nacija

11/24/2015 - 11:46

Globalni Sporazum Ujedinjenih nacija (engl.

TechSoup i Microsoft kampanja

11/23/2015 - 14:38

TechSoup lansira prvu tehnološku donatorsku platformu u koja djeluje na globalno

Izvještaj o napretku za 2015. godinu.

11/16/2015 - 12:31

U prilogu pronađite prevedeni Izvještaj o napretku Crne Gore za 2015

Predlog pitanja

11/10/2015 - 13:08

U prilogu pogledajte Predlog pitanja koja treba unijeti u Program rada Skupštine Glav

Poziv za sastanak sa NVO

11/04/2015 - 14:09

Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu poziva nevladine organizacije (NVO

NVO EXPO - Sajam nevladinih organizacija

09/18/2015 - 13:19

TACSO kancelarija u Crnoj Gori u saradnji sa Centrom za raz

Izvještaj " Civilno društvo u kreiranju i primjeni javnih politika "

09/16/2015 - 14:43

Izvještaj „Civilno društvo u kreiranju i primjeni javnih politika" sadrži rezultate istr

Izvještaj

06/25/2015 - 09:44

Radna grupa za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim orga

Pages