TechSoup i Microsoft kampanja

11/23/2015 - 14:38

TechSoup lansira prvu tehnološku donatorsku platformu u koja djeluje na globalnom nivou

U cilju efikasnijeg djelovanja, društveno korisne organizacije iz svih krajeva svijeta sada imaju priliku iskoristiti moć tehnologije u svakom smislu

Izvještaj o napretku za 2015. godinu.

11/16/2015 - 12:31

U prilogu pronađite prevedeni Izvještaj o napretku Crne Gore za 2015 godinu, koji je sačinila Evropska komisija.

Predlog pitanja

11/10/2015 - 13:08

U prilogu pogledajte Predlog pitanja koja treba unijeti u Program rada Skupštine Glavnog grada za 2016. godinu.

Poziv za sastanak sa NVO

11/04/2015 - 14:09

Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu poziva nevladine organizacije (NVO) u Crnoj Gori da prisustvuju radnom sastanku u okviru procesa javnih konsultacija.

NVO EXPO - Sajam nevladinih organizacija / Katalog izlagača

10/14/2015 - 12:16

TACSO kancelarija u Crnoj Gori u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) - Resursnim centrom za NVO u Crnoj Gori organizuje NVO EXPO – Sajam nevladinih organizacija.

NVO EXPO - Sajam nevladinih organizacija

09/18/2015 - 13:19

TACSO kancelarija u Crnoj Gori u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) - Resursnim centrom za NVO u Crnoj Gori organizuje NVO EXPO – Sajam nevladinih organizacija.

Izvještaj " Civilno društvo u kreiranju i primjeni javnih politika "

09/16/2015 - 14:43

Izvještaj „Civilno društvo u kreiranju i primjeni javnih politika" sadrži rezultate istraživanja koje je Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u proteklih pet mjeseci sproveo u cilju praćenja primjene Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevlad

Izvještaj

06/25/2015 - 09:44

Radna grupa za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama, u sastavu: koordinatorka radne grupe, Dragana Ranitović, generalna direktorka Direktorata za državnu upravu i lokalnu samoupravu; zamjenica koordinatora radne

Sporazum o saradnji

05/19/2015 - 08:45

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Asocijacija menadžera Crne Gore (AMM) potpisali suSporazum o saradnji radi razmjene

Sajam društveno odgovornog poslovanja i socijanog preduzetništva

05/06/2015 - 13:07

Sajam društveno odgovornog poslovanja i socijalnog preduzetništva održan je 24. aprila u Atlas Capital Centru u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). 

Pages