.

Konferencija " Razvoj civilnog društva "

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) je u srijedu, 27. februara 2013. godine ,u PR centru, organizovao konferenciju na temu „Razvoj civilnog društva".
Konferencijom je zaključena uspješna realizacija projekta „Aktivno učešće organizacija civinog društva u razvoju Crne Gore" , koji CRNVO realizovao u partnerstvu sa nevladinom organizacijom Građanske inicijative iz Beograda i stručnu podršku Kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori, uz finansijsku podršku Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
Konferenciju su otvorili izvršna direktorka CRNVO-a, gđa Ana Novaković i šef operativnog sektora u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, g. Andre Lys.


Na prvom panelu predstavljen je regrantnig kao model za jačanje kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija, kao i 11 projekta koji su realizovani u okviru prve raspodjele malih grantova realizovanog u okviru IPA programa implementiranog u Crnoj Gori. Svoje dugogodišnje iskustvo u raspodjeli malih grantova sa prisutnima je podijelila direktorka Centar za promociju civilnog društva iz Sarajeva, gđa. Aida Daguda.
Drugi panel bio je posvećen predstavljanju ostalih ključnih elemenata za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, te u kojoj mjeri Vlada Crne Gore kao i lokalne samouprave prepoznaju značaj i ulogu nevladinog sektora u državi, kao i adekvatnost finansijske podrške projektima i programima NVO u odnosu na njihovim doprinosom realizaciji javnih politika i pružanju različitih servisa u državi.
Treći panel bio je posvećen predstavljanju Matrice za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva koju je pripremila Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN). Matricu za praćenje razvoja civilnog društvam koja je nastala na regionalnim iskustvima, potrebama, preprekama i rješenjima, predstavila je izvršna direktorka BCSDN-a, gđa. Tanja Hafner Ademi.

email this page