.

Kick off i sastanak zainteresovanih strana

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je u saradnji sa Balkanskom mrežom za razvoj civilnog društva (BCSDN) organzovao 27. februara u PR Centru u Podgorici sastanak zainteresovanih strana, koji ujedno predstavlja i prvu aktivnost na nacionalnom nivou u okviru početne faze implementacije projekta pod nazivom: „Aquis balkanskog civilnog društva - Jačanje javnog zastupanja, monitoring kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva", finansiranog od strane Evropske unije. Glavni ciljevi projekta na kome je CRNVO nacionalni partner za Crnu Goru, su jačanje osnova za monitoring i zastupanje po pitanjima vezanim za održivost civilnog društva na nacionalnom i regionalnom nivou kao i jačanje struktura za integraciju i učešće organizacija civilnog društva u politikama EU i procesima pristupanja, kako na nacionalnom, tako i na evropskom nivou.


Kick off je bio prilika da se ključne zainteresovane strane aktivno uključe u ovaj proces, te svojim kapacitetima, iskustvom i znanjem doprinesu efikasnom usklađivanju regionalnih sa projektima i aktivnostima na ovom polju u Crnoj Gori. Sastanak su vodile izvršna direktorka CRNVO-a Ana Novaković i izvršna direktorka BCSDN-a Tanja Hafner Ademi, koja je ujedno predstavila i srednjeročnu strategiju Mreže i akcionog plana kao i Matricu za stvaranje podsticajne sredine za razvoj civilnog društva. Sastanku su prisustvovali predstavnici državnih institucija, NVO sektora, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kao i članovi TACSO LAG-a.

email this page