.

Konferencija " Učešće građana i saradnja između nevladinih organizacija i lokalnih samouprava u Crnoj Gori i Albaniji "

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) je organizovao 13. februara 2013.godine u hotelu Princess u Baru regionalnu konferenciju pod nazivom „Učešće građana i saradnja između nevladinih organizacija i lokalnih samouprava u Crnoj Gori i Albaniji".

Konferencija je ključna aktivnost projekta prekogranične saradnje Crne Gore i Albanije „Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori" koji CRNVO realizuje u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata (PARTNERS-Albanija), uz finansijsku podršku Evropske unije.

Ciljevi regionalne konferencije bili su razmjena iskustava iz oblasti učešća građana i saradnje između nevladinih organizacija i lokalnih samouprava iz Crne Gore i Albanije, upoznavanje sa javnim politikama koje regulišu ova pitanja u obije države, kao i unaprijeđenje komunikacije između predstavnika crnogorskih i albanskih opština ali i civilnog društva usmjereno na jačanje međusobne saradnje, definisanje potencijalnih zajedničkih projekata i akcija. Konferencija je obuhvatila tri panela :

• predstavljanje modela dobre saradnje izmedju civilnog drustva i lokalne samouprave u Crnoj Gori i Albaniji (od kojih su neki rezultat prethodno realizovanih aktivnosti ovog projekta);
• pregled saradnje lokalne samouprave i nevladinih organizacija u Crnoj Gori i Albaniji, kao i mogućnosti razmjene dobrih praksi;
• mehanizmime za učešće građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou u Crnoj Gori i Albaniji.

Konferencija je okupila oko 80 predstavnika civilnog sektora, lokalnih samouprava i Zajednice opština iz obije zemlje.

Fotografije sa ovog skupa mozete naći u odeljku Foto galerija na našem web sajtu.

email this page