.

Prihvaćena inicijativa za izgradnju azila u opštini Berane

Zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da je u okviru projekta ,,Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori" , koji CRNVO realizuje u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata (Partners) iz Albanije pripremljena inicijativa za izgradnju azila u opštini Berane, koju je opština usvojila prosle nedjelje.

Inicijativa je nastala na treningu ,„Građanska participacija na lokalnom nivou", koji smo realizovali u septembru ove godine sa ciljem upoznavanja učesnika sa mehanizmima i mogućnostima učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. Predstavnici NVO Feniks, Korak nade i Tolerancija iz Berana, Fatima Međedović, Sanela Kožar i Elvis Ramusović koji su učestvovali na treningu, u saradnji sa CRNVO timom radili su na pripremi inicijative, a kasnije se pobrinuli za prikupljanje potpisa u svojoj opštini. Nakon prikupljenih 500 potpisa, inicijativa je predata Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine. S obzirom da nadležni sekretarijat nije razmotrio inicijativu i odgovorio u zakonskom roku, podnosioci inicijative su iskoristili pravo koje im stoji na raspolaganju u slučajevima kada nadležni organi po podnijetoj inicijativi ne zauzmu stav i obratili se predsjedniku opštine g-dinu Vuki Goluboviću. Neposredno nakon toga je uslijedio pozitivan odgovor iz kabineta predsjednika opštine, kojim je konstatovana saglasnost sa podnijetom inicijativom, kao i prepoznavanje potrebe za izgradnjom azila za napuštene životinje u Beranama.

Ponosni smo što ovakvi rezultati vraćaju vjeru u gradjanski aktivizam i pokazuju nam da je naša misija u cilju ohrabrivanja gradjana i aktivista nevladinog sektora da utiču na promjene u svojim zajednicama svrsishodna i mjerljiva.

Projekat ,,Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori" realizuje se u okviru programa prekogranične saradnje Crna Gora- Albanija, uz finansijsku podrsku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

email this page