.

CRNVO Vijesti

Poziv za trening u Ulcinju

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO poziva nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Baru i Ulcinju da se prijave za učešće na treningu Kreiranje javnih politika i javno zastupanje.
Trening je jedna od ključnih aktivnosti projekta I civilno društvo odlučuje! koji finansira Evropska Unija, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.
Opšti cilj ovog projekta, koji CRNVO realizuje u partnerstvu sa Mrežom instituta i škola za javnu upravu u centralnoj i istočnoj Evropi (NISPAcee) i NVO Bonum je doprinos većoj participaciji organizacija civilnog društva u kreiranju i implementaciji javnih politika u Crnoj Gori, a specifični cilj projekta je poboljšana saradnja između Vlade i organizacija civilnog društva u procesu oblikovanja i sprovođenja javnih politika.

Attachments:
FileOpisFile sizeLast modified
Download this file (POZIV ZA NVO - Ulcinj, Bar.pdf)POZIV ZA NVO - Ulcinj, Bar.pdf 378 Kb03/26/15 13:46
Download this file (Prijavni formular  I civilno društvo odlučuje.doc)Prijavni formular I civilno društvo odlučuje.doc 186 Kb03/26/15 13:47

Opširnije...

Publikacije

Zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da je Centar za razvoj nevladinih organizacija u okviru projekta „ I civilno društvo odlučuje " objavio dvije publikacije:

Smjernice za primjenu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i
Smjernice za primjenu Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u procesu pripreme zakona

Opširnije...

Održan trening " Kreiranje javnih politika i javno zastupanje "

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je u periodu od 13. do 15. marta organizovao trening za 15 predstavnika i predstavnica nevladinih organizacija iz Podgorice i sa Cetinja na temu „Kreiranje javnih politika i javno zastupanje". Trening je organizovan u okviru projekta I civilno društvo odlučuje! koji se realizuje uz podršku Evropske unije a u partnerstvu sa Mrežom instituta i škola za javnu upravu u centralnoj i istočnoj Evropi (NISPAcee) i NVO Bonum.
Tokom treninga, koji se vodile trenerice Jovana Marović i Lidija Knežević, učesnici/ce su imali priliku da se kroz praktične primjere upoznaju sa javnim zastupanjem, glavnim elementima i karakteristkama kao i strategijama zastupanja a da kroz rad u grupi sami učestvuju u kreiranju akcionog plana javnog zastupanja. Drugi dio treninga je bio posvećen praktičnim javnim politikama i izradom sažetka predloga praktične politike.

Attachments:
FileOpisFile sizeLast modified
Download this file (Trening 1.jpg)Trening 1.jpg 65 Kb03/16/15 15:13
Download this file (Trening2.jpg)Trening2.jpg 1807 Kb03/16/15 15:15
Download this file (Trening3.jpg)Trening3.jpg 1624 Kb03/16/15 15:17

Opširnije...

Poziv za trening

Centar za razvoj nevladinih organizacija - CRNVO poziva nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Danilovgradu i Nikšiću da se prijave za učešće na treningu Kreiranje javnih politika i javno zastupanje
Trening je jedna od ključnih aktivnosti projekta I civilno društvo odlučuje!

Trening za predstavnike NVO sa sjedištem u Nikšiću i Danilovgradu će biti održan u Nikšiću u vremenskom periodu : 25,26,27. Mart.

Attachments:
FileOpisFile sizeLast modified
Download this file (Poziv.pdf)Poziv.pdf 531 Kb03/11/15 13:17
Download this file (Prijavni formular.doc)Prijavni formular.doc 186 Kb03/11/15 13:45

Opširnije...

Trening " Kreiranje javnih politika i javno zastupanje "

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO poziva nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem na Cetinju i u Podgorici da se prijave za učešće na treningu Kreiranje javnih politika i javno zastupanje.

Trening je jedna od ključnih aktivnosti projekta I civilno društvo odlučuje! koji finansira Evropska Unija, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. CRNVO ovaj projekat realizuje u partnerstvu sa Mrežom instituta i škola za javnu upravu u centralnoj i istočnoj Evropi (NISPAcee) i NVO Bonum.
Trening za predstavnike NVO sa sjedištem na Cetinju i u Podgorici će biti održan u Podgorici u vremenskom periodu : 13,14,15 Mart.

Attachments:
FileOpisFile sizeLast modified
Download this file (Poziv za učešće na treningu - CRNVO .pdf)Poziv za učešće na treningu - CRNVO .pdf 743 Kb02/25/15 14:44
Download this file (Prijavni formular  I civilno društvo odlučuje.doc)Prijavni formular I civilno društvo odlučuje.doc 328 Kb02/25/15 14:50

Opširnije...

Vodič za osnivanje socijalnih preduzeća

Publikacija koja se nalazi pred Vama izraz je potrebe da se na jednom mjestu predstave informacije o tome kako se društveno korisne ideje mogu pretočiti u preduzetnički model poslovanja koji kao takav doprinosi rješavanju društvenih problema, prije svega nezaposlenosti i siromaštva.

Attachments:
FileOpisFile sizeLast modified
Download this file (Vodic za osnivanje socijalnih preduzeca.pdf)Vodic za osnivanje socijalnih preduzeca.pdf 2051 Kb02/16/15 15:44

Opširnije...

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada

Savjet za razvoj I zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada je na poslednjoj sjednici razmatrao predloge Centra za razvoj nevladinih organizacija, da se u Program rada Skupštine Glavnog grada za 2015. godinu, uvrsti donošenje Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, kao i Odluke o dodjeli prostorija i zemljišta u vlasništvu Glavnog grada Podgorice nevladinim organizacijama na korišćenje. Savjet je predloge CRNVO- a uputio na mišljenje nadležnim organima.
Takođe, Savjet je na inicijativu predstavnice CRNVO- a u ovom tijelu, Lidije Knežević započeo praksu objavljivanja saopštenja za javnost nakon održanih sjednica.
U prilogu možete pogledati link na kojem je objavljeno saopštenje sa poslednje sjednice Savjeta http://www.skupstina.podgorica.me/node/1590 

 

Održan drugi sastanak Operativnog tijela

Danas je u prostorijama Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija održan drugi sastanak Operativnog tijela zaduženog za sprovođenje Startegije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018. Na sastanku je razmatran i usvojen Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2014. godinu kao i Poslovnik o radu OT i Zapisnik sa prethodnog sastanka. Predsjednik Operativnog tijela Aleksandar Andrija Pejović, državni sekretar i glavni pregovarač za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji je upoznao članice i članove OT sa Akcionim planom za 2015. godinu.

Operativno tijelo broji 28 članova, od toga 5 predstavnika nevladinih organizacija. Predstavnik Centra za razvoj nevladinih organizacija u Operativnom tijelu je Radoš Mušović, koordinator programa za jačanje kapaciteta.