.

CRNVO Vijesti

NVO EXPO - Sajam nevladinih organizacija

Poštovane koleginice i kolege,

TACSO kancelarija u Crnoj Gori u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) - Resursnim centrom za NVO u Crnoj Gori organizuje NVO EXPO – Sajam nevladinih organizacija.

Sajam će se održati u Podgorici, u Diplomatskoj kuli Atlas Capital centra, 16. oktobra 2015. godine od 10:00h do 19.00h.

Attachments:
FileOpisFile sizeLast modified
Download this file (Poziv NVO EXPO - Sajam nevladinih organizacija.doc)Poziv NVO EXPO - Sajam nevladinih organizacija.doc 839 Kb09/18/15 14:41
Download this file (Prijavni formular NVO EXPO - Sajam nevladinih organizacija.doc)Prijavni formular NVO EXPO - Sajam nevladinih organizacija.doc 131 Kb09/18/15 14:42

Opširnije...

Izvještaj " Civilno društvo u kreiranju i primjeni javnih politika "

Izvještaj „Civilno društvo u kreiranju i primjeni javnih politika" sadrži rezultate istraživanja koje je Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u proteklih pet mjeseci sproveo u cilju
praćenja primjene Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi

Attachments:
FileOpisFile sizeLast modified
Download this file (Civilno drustvo u kreiranju i primjeni javnih politika.pdf)Civilno drustvo u kreiranju i primjeni javnih politika.pdf 2673 Kb09/17/15 09:54

Opširnije...

Izvještaj

Radna grupa za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama, u sastavu: koordinatorka radne grupe, Dragana Ranitović, generalna direktorka Direktorata za državnu upravu i lokalnu samoupravu; zamjenica koordinatora radne grupe, Danka Latković, šefica Kancelarije za saradnju Vlade i NVO; sekreta, Sanja Anđušić, Ministarstvo unutrašnjih poslova; članovi: Ivan Šikmanović, Ministarstvo unutrašnjih poslova;
Milan Šestović, Ministarstvo unutrašnjih poslova;Marko Vukašević, Ministarstvo finansija i Zorana Marković, predstavnica NVO sektora, sastala se 27 i 28. maja 2015. godine.

Attachments:
FileOpisFile sizeLast modified
Download this file (Izvjestaj sa sastanka radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopuna)Izvjestaj sa sastanka radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopuna 49 Kb06/25/15 09:46

Opširnije...

Sporazum o saradnji

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Asocijacija menadžera Crne Gore (AMM) potpisali su Sporazum o saradnji radi razmjene znanja i iskustava kao i daljeg zajednickog rada u oblasti menadžmenta, liderstva, društveno odgovornog poslovanja, strateškog planiranja i pisanja projekata.

Opširnije...

Sajam društveno odgovornog poslovanja i socijanog predu

Sajam društveno odgovornog poslovanja i socijalnog preduzetništva održan je 24. aprila u Atlas Capital Centru u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), i predstavlja završnu aktivnost u okviru projekta Razvoj društveno odgovornog poslovanja i socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori podržanog od strane ambasade Kraljevine Norveške iz Beograda.
Sajam je jedan od relevantnijih događaja o društveno odgovornom poslovanju u Crnoj Gori, i kao takav okupio je predstavnike svih sektora koji sprovode društveno odgovorne aktivnosti i bave se promocijom ovog koncepta, kao i koncepta socijalnog preduzetništva.

Attachments:
FileOpisFile sizeLast modified
Download this file (11178251_425208530983643_6705067345324544351_n.jpg)11178251_425208530983643_6705067345324544351_n.jpg 97 Kb05/06/15 13:12
Download this file (11203131_425207750983721_2162887103310784637_n.jpg)11203131_425207750983721_2162887103310784637_n.jpg 86 Kb05/06/15 13:12
Download this file (11205101_425206880983808_8363911523461425824_n.jpg)11205101_425206880983808_8363911523461425824_n.jpg 85 Kb05/06/15 13:13

Opširnije...

BCSDN poziv

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) i njeni članovi pozivaju organizacijije iz Albanije, Bosne i Hercgovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije da dostave prijedloge aktivnosti u sklopu projekta IPA FPA ''Acquis balkanskog civilnog društva-Jačanje javnog zastupanja, monitoring kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva''.

Cilj poziva je da doprinese jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva u oblasti monitoringa i zastupanja u oblastima od važnosti za civilno društvo.

Prijedlog projekta treba da sadrži:

• Policy dokument-BCSDN može pružiti pomoć u distribuciji dokumenata relevantim
institucijama. Takođe, dokument će biti objavljen na sajtu BCSDN-a i organizacija članica.
• Događaj na kom će dokument biti predstavljen i koji će poslužiti kao mjesto za
međusektorsku diskusiju
• Kampanju zastupanja- u cilju podizanja svijesti o važnosti teme
Rok za slanje prijedloga je 10. maj 2015.

Attachments:
FileOpisFile sizeLast modified
Download this file (77-7_Budget_Template.xls)77-7_Budget_Template.xls 35 Kb04/28/15 13:40
Download this file (77-8_Call_for_Proposals_BPPF.pdf)77-8_Call_for_Proposals_BPPF.pdf 215 Kb04/28/15 13:39
Download this file (77-_6_Application_Form.doc)77-_6_Application_Form.doc 227 Kb04/28/15 14:19

Opširnije...

Poziv za trening u Kolašinu

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO poziva nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Kolašinu, Mojkovcu, Beranama, Andrijevici, Plavu, Rožajama, Gusinju i Petnjici da se prijave za učešće na treningu Kreiranje javnih politika i javno zastupanje.
Trening je jedna od ključnih aktivnosti projekta I civilno društvo odlučuje! koji finansira Evropska Unija, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. Opšti cilj ovog projekta, koji CRNVO realizuje u partnerstvu sa Mrežom instituta i škola za javnu upravu u centralnoj i istočnoj Evropi (NISPAcee) i NVO Bonum je doprinos većoj participaciji organizacija civilnog društva u kreiranju i implementaciji javnih politika u Crnoj Gori, a specifični cilj projekta je poboljšana saradnja između Vlade i organizacija civilnog društva u procesu oblikovanja i sprovođenja javnih politika.

Trening za predstavnike NVO sa sjedištem u gore navedenim gradovima će biti održan u Kolašinu u vremenskom periodu : 13,14,15. maj

Attachments:
FileOpisFile sizeLast modified
Download this file (POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU - KOLAŠIN.pdf)POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU - KOLAŠIN.pdf 378 Kb04/27/15 16:37
Download this file (Prijavni formular  I civilno društvo odlučuje.doc)Prijavni formular I civilno društvo odlučuje.doc 186 Kb04/27/15 16:37

Opširnije...

Poziv IPA 2015-Civil Society Facility Montenegro Programme

U prilogu vam dosatavljamo kompletan aplikacioni paket za poziv IPA 2015-Civil Society Facility Montenegro Programme, koji je objavila Delegacija EU u Crnoj Gori.

Rok za dostavljanje predloga  je 15. jun 2015. godine.

Informativni sastanak o ovom pozivu će se održati 23.aprila 2015. godine u 11 časova.