NVO EXPO 2017

09/25/2017 - 15:17

TACSO kancelarija u Crnoj Gori u saradnji sa Centrom

Poziv za Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.

04/07/2020 - 15:37

Evropska Unija u Crnoj Gori je objavila poziv za Resursni centar za organi

Poziv za Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.

04/07/2020 - 15:35

Evropska Unija u Crnoj Gori je objavila poziv za Resursni centar za organi

Važno obavještenje za NVO

03/26/2020 - 14:16
VAŽNO!

Poziv za učešće na treningu "Pisanje projekata za EU fondove"

03/06/2020 - 12:22

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje trening na temu

Istraživanje o okruženju za rad nevladinih organizacija u Crnoj Gori za 2019. godinu

02/04/2020 - 14:08

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) spr

POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUCI Izgradnja kapaciteta budućih menadžera/ki fondova (re-granting)

12/26/2019 - 14:25

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u

Katalog obuka 2020.

12/25/2019 - 13:54

Pred vama se nalazi Katalog obuka Resursnog centra za org

POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU

11/25/2019 - 11:10

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u o

Pages