Javna diskusija

Srijeda - 15 Mart,2017 - 12:22:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO u saradnji sa našim Lokalnim resursnim centrom iz  Ulcinja Horizonti Ngo organizovao  javnu diskusiju na temu saradnje opština NVO i građana!

Radionica za lica u organima vlasti koja su određena za postupanje po prijavama zviždača

Petak - 03 Mart,2017 - 03:35:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija u saradnji sa  Agencijom za sprječavanje korupcije ASK  održao je  treću radionicu za lica u organima vlasti koja su određena za postupanje po prijavama zviždača.

Izvjestaj o okviru za djelovanje NVO na lokalnom nivou

Petak - 03 Mart,2017 - 10:44:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je u periodu od jula do decembra 2016. godine sproveo istraživanje o okviru za djelovanje NVO na lokalnom nivou.

CRNVO Lokalni Resursni centri

Četvrtak - 23 Februar,2017 - 02:56:00

Pogledajte Informativnu brošuru o CRNVO Lokalnim resursnim centrima kreiranu u okviru projekta "Jače OCD - Jača demokratija" koji je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU u CG.

Nastavljena obuka lica koja su u organima vlasti određena za postupanje po prijavama zviždača

Srijeda - 22 Februar,2017 - 11:42:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), u saradnji sa Agencijom  za sprječavanje korupcije ASK, organizovao je drugu radionicu u okviru projekta “ Let your voice be heard ”,

Zakon o igrama na sreću ne smije se opet raditi iza zatvorenih vrata

Četvrtak - 09 Februar,2017 - 10:30:00

Povodom informacije objavljene na sajtu Ministarstva finansija 07.02.2017. godine, a u vezi sa  najavljenim načinom izrade Zakona o igrama na sreću, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) još jednom apeluje na Ministarstvo finansija da prilikom izrade Zakona, obavezno omogući učešće NVO predstavnika u radnoj grupi.

Let your voice be heard - Nek se tvoj glas čuje

Uto - 07 Februar,2017 - 01:07:08

Agencija za sprječavanje korupcije je u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)  započela realizaciju projekta  “Let your voice be heard”, koji se odnosi na promociju, istraživanje  i edukaciju iz oblasti zaštite zviždača, koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije.

Izvjestaj o okviru za djelovanje NVO na lokalnom nivou.

Uto - 07 Februar,2017 - 12:58:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO predstavio Izvjestaj o okviru za djelovanje NVO na lokalnom nivou.

Skupština da reguliše saradnju sa NVO

Subota - 28 Januar,2017 - 04:10:08

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) podnio je inicijativu predsjedniku Administrativnog odbora Skupstine Crne Gore, g/dinu Luiđu Škrelji da  organizuje sjednicu odbora sa predstavnicima NVO, sa  ciljem definisanja postupka uključivanja NVO u rad odbora i imenovanja predstavnika NVO u radna tijela koje formira Skupština Crne Gore.  

Vlada da pokaže suštinsku opredjeljenost da sarađuje sa NVO

Četvrtak - 26 Januar,2017 - 11:35:00

Vlada treba da što prije otkoči sve zaustavljene procese koji se odnose na rad nevladinih organizacija (NVO), na način sto će donijeti već izrađene propise, kao i da pokaže suštinsku opredjeljenost da sarađuje sa civilnim sektorom.

Pages