Četvrta radionica

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO je u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije ASK održao četvrtu radionicu na temu obaveza i mjera koje se, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, preduzimaju po prijavama zviždača. Predavanje je bilo namijenjeno licima koja su u privatnom sektoru određena za postupanje po prijavama zviždača.