Bazar

Na gradskojh rivi Pine u Tivtu, počeo je bazar koji je organizovala NVO Harlekin i Meštrine  u saradnji sa TO Tivat. Pored tipskih kućica sa raznovrsnom hranom i pićem tivatskih ugostitelja, prezentovana je i raznovrsna ponuda rukotvorina iz cijele Crne Gore.