Antikorupcijski servis

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) pokenula je  antikorupcijski servis preko kojeg građani mogu anonimno prijaviti korupciju i drugo kršenje zakona. Građani korupciju i drugo kršenje zakona mogu prijaviti toj organizaciji pozivom na broj 020 266 326, preko Viber-a na broj 069 446 094 ili putem društvenih mreža.