Akcija evidentiranja nepropisno parkiranih vozila

Akcijom  evidentiranja nepropisno parkiranih automobila u cetinjskoj Bajovoj ulici, Udruženje paraplegičara Cetinja počelo je realizaciju kampanje „ Slobodne javne površine za osobe sa invaliditetom ”. Cilj kampanje podizanje svijesti građana o važnosti prilagođenih javnih površina za osobe sa invaliditetom.