Akcija čišćenja

Društvo mladih ekologa Nikšića je, u saradnji sa „Servisom za zaštitu voda“, organizovalo akciju uklanjanja otpada na Slanom jezeru. Akcija je realizovana u okviru projekta „Učinimo vode ljepšim“, koji je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)