Akcija

 

U saradnji sa Centrom za socijalni rad Bar, NVO Orijent organizovala je akciju u okviru koje su podijelili pakete sa hranom za deset najugroženijih porodica iz opštine koje se nalaze na evidenciji centra.