Akcija

Građanski aktivisti okupljeni u Koaliciji za održivi razvoj (KOR) pustili su sirenu za uzbunu u šumi na Durmitoru, a potom uz taj, i zvuk motorne šege, upozorili su na stanje na terenu, izražen ekokriminal u crnogorskim šumama, nelegalnu sječu koja ima karakter kancera, krivolov i mnogo drugih povezanih nezakonitih aktivnosti, koje podrivaju sistem i nanose nesagledive ekološke i ekonomske štete našem društvu. Akcija na Durmitoru bila je dio regionalne kampanje "Sa tri gore ori se jeka"