Akcija

Članovi organizacije KOD, uz pomoć građana Bara koji su podržali Građansku inicijativu, posadili su više sadnica drveća – 12 hrastova crnike, tri breze i jedan oleander.  Akciji je prisustvovalo tridesetak ljudi, među kojima je bilo dosta djece.