Akcija

Četrdeset učenika osnovne škole ,,Drago Milović“, SMŠ ,,Mladost“ i članova Omladinskog kluba Tivat, obilježilo je Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a, u okviru završnice projekta ,,Sistemi podrške za mlade“. Akcija je organizovana od strane Omladinskog kluba Tivat, Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja i Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti Opštine Tivat, a pokrovitelj je Ministarstvo sporta.