Akcija

NVO ,,Sjeverna zemlja’’ postavila je pet klupa i pet betonskih kanti za otpatke duž gradske obilaznice uz podršku komunalnog preduzeća. Ova akcija realizovana je u sklopu projekta ,,Cvjetni park – ogledalo mog grada’’, koji se finansira sredstvima Opštine Berane.