Akcija

U okviru projekta “WELCOME”, Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je u saradnji sa NVO “ Zelena mreža – Green net ” realizovalo je aktivnosti sakupljanja i selektovanja otpada iz mora sa izabranih plaža. Najviše otpada sakupljeno je u Herceg Novom gdje je pored plastike zabilježena i najveća količina prirodnog drveta.