.

Vijesti

Konferencija

Centar za građansko obrazovanje (CGO), organizovao je konferenciju na temu „ Kako uspostaviti sistem jednakih šansi za finansiranje svih medija od strane poreskih obveznika?". Cilj projekta je da doprinese podizanju svijesti o odgovornom trošenju novca iz Budžeta Crne Gore kroz ukazivanje na odnos koji javni sektor u Crnoj Gori ima prema medijima, kroz novčana izdvajanja na osnovu ugovorenih usluga.

Seminar

Evropski pokret u Crnoj Gori organizovao je u Kolašinu seminar na temu „ Proces pregovaranja Crne Gore i EU – iskustvo Hrvatske u procesu pregovora, pregovaračka poglavlja 11 i 12 ".

Akcija

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u saradnji sa Upravom policije, organizovalo je akciju dijeljenja flajera u okviru kampanje „ Razmisli prije nego što parkiraš ".

Svečanost

NVO Alfa centar organizovao je svečanost povodom dodjele nagrade „ Siguran kompas ". Priznanje „ Siguran kompas " dodjeljuje se svake godine za izuzetan doprinos u promociji značaja međunarodne saradnje, bezbjednosti i širenju ideje evroatlanizma u Crnoj Gori.

Tribina

Udruženje paraplegičara Nikšić organizovalo je u Nikšiću tribinu na temu „ Ublažavanje psihosocijalnih barijera i predrasuda u odnosu na osobe sa paraplegijom ". Udruženje je takođe i uradilo Bonton, sa pravilima ponašanja prema osobama sa paraplegijom.