.

Vijesti

Predstavljanje izvještaja

Koalicija koju čine Građanska alijansa, Udruženje Egipćana, Centar za romske inicijative, Forum mladih i neformalna edukacija i NVO Ruža, predstavili su u Podgorici izvještaj o sprovođenju nacionalne strategije za integraciju Roma i akcionog plana Dekade inkluzije Roma u Crnoj Gori za 2012. i 2013. godinu.

Okrugli sto

Okrugli sto na temu „ Filantropija i mladi ljudi " održan je u Pljevljima u organizaciji NVU Zračak nade i Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju. Okrugli sto je dio projekta „ Daruj mi ljubav - stvorimo prijateljstvo ".

Istraživanje

LGBT forum Progres predstavio je rezultate istraživanja „ Diskriminacija LGBT osoba na tržištu rada ". Istraživanje je pokazalo da u Crnoj Gori nema efikasne podrške za zaštitu od diskriminacije na radnom mjestu po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Školo - ciklaža

U okviru akcije „ Školo – ciklaža " koju sprovodi NVO Green Home, u dvorištu OŠ „ Radojica Perović " u Podgorici, organizovana je akcija sadnje sadnica maslina, tuje, lovora, hrasta, ukrasne šljive, omorike, ginka i olenadra.

Akcija sadnje sadnica

NVO „ Durmitores " sa Žabljaka organizovala je akciju sadnje 47 sadnica lišćara i četinara u dvorištu škole „ Dušan Obradović " na Žaabljaku, čime je završen projekat koji je imao za cilj razvijanje svijesti učenika o zdravim stilovima života.