.

Vijesti

Istraživanje

Integritet policije u Crnoj Gori narušen je korupcijom, zloupotrebom službene dužnosti, prekomjernom upotrebom sile i političkim djelovanjem, pokazalo je istraživanje Instituta alternativa (IA). Istraživanje se sastoji od šest poglavlja koji se odnose na transparentnost rada policije, depolitizaciju, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje finansijama, unutrašnju i spoljnu kontrolu.

Ugovor o saradnji

Predstavnici Centra za građasnko obrazovanje CGO i ND Vijesti su potpisali ugovor o saradnji, koji je nastao kao izraz razumijevanja obje strane da je u doprinosu uspostavljanju kulture ljudskih prava neophodna intezivna komunikacija i saradnja svih zainteresovanih strana, a posebno medija i nevladinih organizacija, koji pored institucija značajno mogu uticati na unaprijeđenje ovog okvira.

Trening kurs

Nevladina organizacija Volonterska inicijativa Podgorica, oranizovala je trening kurs pod nazivom „ Animate the change ", koji je održan u Ulcinju. Teme kursa su bile, ulične kampanje, aktivizam i animiranje prolaznika na ulici, a cilj je bio da skrenu pažnju na određeno pitanje ili problem.

Romski bal

Tradicionalna manifestacija, " Romski bal ", održana je u Nikšiću, u salonu " Knjaz ". Manifestaciju je organizovala Koalicija NVO „Romski forum za integracije ", a cilj manifestacije jeste druženje romsko-egipćanske populacije sa neromskom populacijom.

Evropski kafe

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES), je u okviru projekta „ Evropski kafe " organizovao sastanak predstavnika/ca nevladinih organizacija sa Zoranom Pažinom, ministrom pravde u Vladi Crne Gore, po principu World Café metode, a na temu „Vladavina prava u Crnoj Gori – postignuća i dalji izazovi ".