.

Vijesti

Pokloni

Povodom početka školske godine, NVO Mladiinfo Montenegro je u saradnji sa knjižarom Bookshop iz Bara socijalno ugroženim đacima, uzrasta od 15 do 18 godina, darivala školski pribor.

Radionica

U sklopu projekta „ Edukacija i duhovna emancipacija romske djece i mladih o svojoj kulturi i običajima " čiji je realizator NVO Udruženje Roma „ Budo Tomović " iz Nikšića, održana je prva od šest radionica.

Fudbalska utakmica

NVO Udruženje za razvoj civilnog društva i NVO E – Roma iz Bijelog Polja organizovali su fudbalsku utakmicu između ekipa romskih naselja Rakonje i Strojtanica. Moto utakmice je bio „ Sportom do integracije Roma ".

Taksi za OSI

Udruženje paraplegičara iz Podgorice započelo je realizaciju projekta pod nazivom „ Taksi za OSI " čiji je cilj pokretanje inicijative kojom će se obezbijediti uslovi za obezbjeđivanje pristupačnog auto – taksi prevoza za lica sa invaliditetom.

Dvodnevna radionica

NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „ Naša inicijativa " iz Podgorice, održao je u Mojkovcu dvodnevnu radionicu u mojkovačkoj Srednjoj mješovitoj školi „ Vuksan Đukić ".